Vi kan blandt andet tilbyde følgende:

Udlejning af containere:
Har du brug for en eller flere containere til haveaffald, byggeaffald osv. tilbyder vi udlejning af åbne eller lukkede containere i forskellige mål.

Kørsel med fjernbetjent kran:
Vi tilbyder af og pålæsning med grab, alt arbejde med pallegafler, samt fragt af bigbags. Oprykning af træer og buske. Desuden alt montagearbejde.

Udlejning af køreplader:
Vi tilbyder udlejning og udlægning af køreplader så håndværkere og entreprenører kan færdes uden problemer, når det danske vejr ikke viser sig fra sin gode side.

Det sker i tæt samarbejde med det sjællandske firma John Forlev A/S. Kørepladerne måler 2x3 meter og udlægges med kran.

Dyretransport:
Vi fragter kreaturer til bl.a. slagteri, dyreskue og på sommergræs. Vi fokuserer primært på fragt af kreaturer, men fragter også heste og grise.

Landbrug:
Levering af containere til korn, evt. læsset med kran, fragt af kartofler, hvor vi kan stille ged og renser til rådighed.

Salg af træflis:
I samarbejde med erfarne skovdyrkere i Nordjylland, tilbyder vi salg og fragt af træflis fra løvtræ, af bedste kvalitet. Evt. små mængder kan afhentes efter aftale.

Nedbrydning:
F.eks. bortskaffelse af alle former for affald og murbrokker, evt. sortering med kran.

Nybyggeri:
Vi kan f.eks. levere sand, lave sandpude, grave ud til sokkel, planere grund, eller bare fylde børnenes sandkasse med sand.

Anlæg af indkørsler:
Vi kan f.eks. fjerne gamle fliser, grave ud til ny indkørsel. Vedligeholdelse af grusveje samt gårdspladser: Vi kan levere alle former for vejmaterialer evt. inklusiv udlægning og planering.

Etablering af sø:
Etablering samt oprensning af sø.

Institutioner:
Levering af certificeret faldgrus til legepladser.

Yderligere er vi leveringsdygtige i alle mulige - & umulige tænkelige former for sten, grus og granit materialer.

Ultimate Web